Vuosikokous

Joensuun ilmailukerho ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 11.3.2023 klo 12 Joensuun Tiedepuistolla: Länsikatu 15, 4B-rakennus, 1.krs, kokoushuone Victoria. Käynti Tiedepuiston rakennukseen 4B on Linnunlahdentien puolelta. Asialistalla on sääntömääräiset asiat.

Mikäli haluat osallistua etänä, ilmoittaudu 9.3.2023 mennessä Teams-linkin saamiseksi: [email protected]

Tervetuloa!

Asialista

 1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

2. kokouksen laillisuuden toteaminen

3. hallituksen kertomus edelliseltä kalenterivuodelta

4. kertomus kuluneen kalenterivuoden toiminnan tarkastuksesta sekä hallituksen mahdollisesti sen johdosta antama lausunto

5. tilinpäätöksen vahvistaminen ja kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

6. hallituksen laatima ohjelma ja siihen liittyvä tulo- ja menoarvio kuluvaa kalenterivuotta varten

7. hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali

8. jaostojen puheenjohtajien vaali

9. toiminnantarkastajien vaali kuluvaa toimintavuotta varten

10. edustajan valinta Suomen Ilmailuliitto ry:n kokouksiin

11. muut kokouskutsussa esitetyt asiat