Palo- ja pelastuslentotoiminta

Joensuun ilmailukerho on yhdessä Lentokerho Karelian kanssa toteuttanut lentoetsintä- ja metsäpalolentotoimintaa vuosien ajan Pohjois-Karjalassa.

Kerho ylläpitää SAR-tukikohtaa, joka päivystää palolento- ja SAR-tehtäviä toukokuun alusta syyskuun loppuun vuorokauden ympäri.

Ilmailukerholla on koulutettuja SAR-lentäjiä ja tehtävänjohtajia sekä tähystäjiä, jotka pystyvät hoitamaan esimerkikisi kadonneen henkilön, ajoneuvon tai veneen etsintöjä sekä muita viranomaistoiminnan tarvitsemia ilma-alustehtäviä. Etsintälennot suoritetaan poliisin aloitteesta, jolloin poliisi esittää virka-apupyynnön lentopelastuskeskukselle. Lentopelastuskeskus hälyttää Suomen Lentopelastusseuran kautta lähimmän päivystävän tukikohdan lentokoneen ilmaan tehtävää suorittamaan.

Metsäpalojen valvontalentotoiminnan rahoittaa sisäasiainministeriön pelastusosasto ja käytännön organisoinnin hoitaa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto. SAR-toiminnan rahoitus tulee samoin sisäasiainministeriön määrärahoista.

Vuosittain kerhon ohjaajat ja tähystäjät osallistuvat tarvittaviin kertauskoulutuksiin sekä harjoituksiin SAR-toiminnan vaatimien taitojen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

SAR- ja erityisesti metsäpalolentotoiminta kesäisin antaa hienon mahdollisuuden suorittaa vastuullista ja vaativaa lentotyötä muun kerhotoiminnan osana. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan SAR-toimintaan, niin ota yhteyttä Joensuun ilmailukerhon vastuuhenkilöihin.

Palolennolla

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on 2006 perustettu valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu etsintä- ja palolentovalmiutta ylläpitävä organisaatio. Yhdistys kouluttaa vapaaehtoisia viranomaisten avuksi mm. kadonneiden etsinnässä sekä ennalta ehkäisemään ja havaitsemaan metsäpaloja.

Lentopelastusseuran toiminnassa on mukana 43 jäsenyhdistystä, 26 metsäpalovalvontareittiä, yli 80 lentokonetta ja noin tuhat vapaaehtoista.

Joensuun tukikohdan lentohenkilöstö osallistuu myös MPK:n Ilmapuolustuspiirin harjoituksiin. Alla olevassa kuvassa on Joensuun hälytysryhmän OH-CVZ toinen Cessna vasemmalta Vieremän maantietukikohdassa.