Vuosikokous 24.3.2024

Joensuun ilmailukerho ry:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 24.3.2024 klo 12 Joensuun lentoaseman kahvilassa (Lentoasemantie 30). Asialistalla on sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Asialista 
1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
2. kokouksen laillisuuden toteaminen
3. hallituksen kertomus edelliseltä kalenterivuodelta
4. kertomus kuluneen kalenterivuoden toiminnan tarkastuksesta sekä hallituksen mahdollisesti sen johdosta antama lausunto
5. tilinpäätöksen vahvistaminen ja kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
6. hallituksen laatima ohjelma ja siihen liittyvä tulo- ja menoarvio kuluvaa kalenterivuotta varten
7. hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali
8. jaostojen puheenjohtajien vaali
9. toiminnantarkastajien vaali kuluvaa toimintavuotta varten
10. edustajan valinta Suomen Ilmailuliitto ry:n kokouksiin
11. muut kokouskutsussa esitetyt asiat