Palo- ja pelastuslentotoiminta

Joensuun ilmailukerho on yhdessä Lentokerho Karelian kanssa toteuttanut lentoetsintä- pelastus- ja metsäpalolentotoimintaa vuosien ajan Pohjois-Karjalan pohjoisosassa.

Kerho ylläpitää SAR-lentopelastustukikohtaa, joka päivystää palolento- ja SAR-tehtäviä toukokuun alusta syyskuun loppuun vuorokauden ympäri.

Ilmailukerholla on koulutettuja SAR lentäjiä ja tehtävänjohtajia sekä tähystäjiä, jotka pystyvät hoitamaan esimerkikisi kadonneen henkilön-, ajoneuvon- tai veneen etsintöjä sekä muita viranomaistoiminnan tarvitsemia ilma-alustehtäviä. Etsintälennot suoritetaan poliisin aloitteesta, jolloin poliisi esittää virka-apupyynnön lentopelastuskeskukselle. Lentopelastuskeskus hälyttää Suomen Lentopelastusseuran kautta lähimmän päivystävän tukikohdan lentokoneen ilmaan tehtävää suorittamaan.

Metsäpalojen valvontalentotoiminnan rahoittaa sisäasiainministeriön pelastusosasto ja käytännön organisoinnin hoitaa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto. SAR-toiminnan rahoitus tulee samoin sisäasiainministeriön määrärahoista.

Vuosittain kerhon lentäjät ja tähystäjät osallistuvat vaativiin kertauskoulutuksiin sekä harjoituksiin SAR -toiminnan vaatimien taitojen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

SAR- ja erityisesti metsäpalolentotoiminta kesäisin antaa hienon mahdollisuuden suorittaa vastuullista ja vaativaa lentotoimintaa muun kerhotoiminnan osana. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan SAR toimintaan, niin ota yhteyttä Joensuun Ilmailukerhon vastuuhenkilöihin.